php0xnxpz_559x

Американският съвет за международно образование обявява конкурс за ученици от 9 или 10 клас за едногодишно обучение отвъд океана. Програмата YES се финансира от правителството на САЩ и по нея ще бъдат отпуснати 10 стипендии, които покриват всички разходи, свързани с пътуването и участието в проекта.

Желаещите да се включат в надпреварата трябва да са в 9 или 10 клас, да владеят английски език, да имат много добър или отличен успех и да са български граждани. Подаването на документи за пловдивските ученици ще се проведе на 10 октомври от 9 до 11 часа в ЕГ “Пловдив”. Изискването към кандидатите е да носят при регистрация лична карта, ученическа карта и актуална снимка.

Конкурсът ще се проведе в три кръга. След регистрацията следва кратък тест по английски, а вторият етап е писане на есе. Третият кръг предвижда стандартизиран тест по английски, есе, интервю и среща с родителите за подготовка на документите.

Стипендията включва двупосочен самолетен билет, месечна сума, която ученикът може да използва за лични разходи или участие в различни социални дейности. По време на обучението стипендиантите ще бъдат настанени в американски приемни семейства и записани в американски училища.

В България програмата се реализира от 2009 година. Досега през нея са преминали 45 ученици.