ЕГ „Пловдив” е със среден резултат 5.50. Зрелостниците от страната знаят за 4.06, обявиха от МОН

Английската гимназия е в топ 5 с най-висок резултат от матурата по български език, съобщиха на пресконференция на МОН. 12-класниците от ЕГ „Пловдив” имат среден успех 5.50 от държавните зрелостни изпити. Класацията водят НЕГ „Проф. Константин Гълъбов” с 5.64, следвана от СУПЧЕ „Владислав Граматик” – 5.60. На трета позиция с успех 5.54 е ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, следвана от Американския колеж – 5.51. Престижната пета позиция е за ЕГ „Пловдив”.

Средната оценка на зрелостниците от матурата по БЕЛ е добър (4,06). Скъсаните са 4302 при 3025 миналата година. Шестиците сега са 5062 при 6474 предходната година.

Учениците от София-град, Варна, Пловдив и Смолян имат най-добри резултати по български език и литература.

Все по-голям е броят на зрелостниците, които пишат текст на последната задача, но има и такива, които само преписват зададения текст. Намалява броят на учениците, които се справят с резюметата”, коментира още Михайлова. Най-висок процент на постижимост се отчита при определяне значението на фразеологични словосъчетания, разпознаване на основни мотиви и образи в художествен текст, както и на термини в текст. Най-проблемно се оказват за зрелостниците слятото, полуслято и разделно писане, пунктуацията в простото и сложното изречение, разпознаването на цитати от художествена творба. 12-класниците са показали нисък процент на постижимост при въпросите, които изискват определяне на особеностите на творчеството на конкретен автор и разпознаването на чужди думи в текст.

Според заместник-министър Михайлова основно предизвикателство пред тях е разбирането на текст, извличането на информация от него, както и създаването на авторски текст. Това важи както за изпита по български език и литература, така и за тези по чужд език.

„В тази посока трябва да се фокусират учителите, защото тези умения са необходими за живота. Те не могат да се придобият само при подготовка за един изпит, а се натрупват в годините. Трябва все повече да се върви в посока проверка на функционалната грамотност и не толкова на сухи знания чрез стандартизирани тестови въпроси“, подчерта Михайлова.

Едва 6% от явилите се по БЕЛ 49 341 ученици са получили максимален брой точки на задачата за резюмиране на текст. Близо 22% не са се справили с нея. Продължава тенденцията да се увеличават абитуриентите, които работят по последния 41 въпрос на матурата по български език и литература. Тази година се падна тема по разказа „Косачи“ на Елин Пелин. Тя беше добре приета от учениците, защото произведението е изучавано два пъти – в шести и в единадесети клас. Почти половината зрелостници са писали по творбата есе, а малко повече от 30% – съчинение. Шест на сто са преписали зададения в условието откъс.

На втория държавен зрелостен изпит, общо от всички предмети, оценката е добър (4,67), каза зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Броят на зрелостниците с пълни 100 точки е 226, учениците с по две слаби оценки са 973. Миналата година едва четирима са имали 0 точки, докато сега броят им е скочил на 29. С две пълни шестици могат да се похвалят 17 ученици при 59 предходната година.