България е сред първите пет страни членки на ЕС по относително висок дял на обучаеми в средните професионални училища

image

България е сред първите пет страни членки на ЕС по относително висок дял на обучение на ученици в средните професионални училища, отчита анализ на Евростат за професионалното обучение в Евросъюза. Анализът отчита данни от учебната 2014/2015 година . Най-висок дял на ученици, които записват средно професионално образование е отчетен в Белгия – 21 на сто. Следват  Великобритания – 14 на сто, Португалия и Хърватия – по 9 на сто, България – 6 на сто. С почти нулев прием са страни като Испания, Унгария и Латвия.

По данни на националната статистика за въпросния период общият брой на заетите в професионалното образование и обучение у нас е бил около 140 хиляди ученици. Те са се обучавали в 394 професионални гимназии, 24 спортни училища и 23 училища по изкуствата. Отделно у нас е имало и над 40 професионални колежа с прием след средно образование. Учителите в професионалните училища у нас са били 12 500.

Най-многобройни са учениците в специалности от областите “Технически науки и технически професии” – 30%, следван от профил “Стопански науки и администрация” – 17 на сто. Според данни на Евростат, делът на предприятията в България, които са страдали от недостиг и от липса на подходящи професионално подготвени кадри за въпросния период, е бил 15 на сто, при средно 7 на сто в ЕС.

Според актуални данни на Евростат през 2014 г., средно за ЕС около 7 на сто от предприятията в индустрията са определяли недостига на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им. Най-голяма необходимост от подходяща работна ръка е била регистрирана в Унгария – 27%, Великобритания – 17% и Полша – 15%.

Визията на страните от ЕС вече е насочена към цялостна програма за модернизиране на професионалното образование и обучение.