Със среден резултат под Среден (3) са вече 80 общини в сравнение с 69 година в предходни години. Повечето от тях са малки и успехът на отделните ученици влияе много на средния резултат, но в немалка част се явяват по няколко десетки ученици, а в две – над 100, което говори за системни проблеми в  местното училищно образование.

Това показва анализ на Института за пазарна икономика, който за поредна година проследява разпределението и резултатите от зрелостните изпити на общинско ниво. Според данните учебната 2022/2023 г. до голяма степен повтаря случилото се миналата – средните оценки на задължителната матура по БЕЛ падат все по-ниско, расте броят на общините със редна оценка под Среден (3), а броят на зрелостниците, явили се на изпита по математика, остава много нисък. От почти 2,3 хиляди ученици, явили се на ДЗИ в общини със средна оценка под Среден (3), само един е бил на матурата по математика. Обратно, големият брой ученици, положили изпита по математика, са струпани в лидерите по БЕЛ, най-вече столицата, Варна и Пловдив.

От Института за пазарна икономика уточняват, че средната оценка  за отделните общини е изчислена като средната на училищата в нея, претеглена с броя на явилите се ученици. По този начин, да речем, средната оценка на училище с 50 зрелостници би имала 10 пъти по-голяма тежест в средната за разглежданата община от такова с пет.

През 2023 г. общо 45 890 ученици са се явили на задължителната матура по БЕЛ, повишение с почти 3000 души в сравнение с предишната учебна година. Средната оценка е „Добър“ 3,93 или 4 стотни по-малко от оценката за 2022 г. Вече втора година зрелостниците обаче остават далеч от средните си постижения от миналото десетилетие, когато средната оценка по БЕЛ се движеше в порядъка на 4,20-4,30, в зависимост от годината.

Общината с най-висока средна оценка на пролетната сесия по БЕЛ за поредна година е Челопеч, с много добър (4,58), следвана от няколко общини в Смолянско  – Златоград (4,57), Неделино, (4,51), Рудозем (4,27). След по-големите градски центрове с относително добро представяне е Столична община (4,24), Смолян (4,17), Пловдив (4,15), Варна (4,14), но нито един областен център тази година не успява да стигне до средна оценка „много добър“.

Повод за по-голямо притеснение са не толкова обаче спадовете в резултатите на лидерите, колкото влошаването на най-слабите. През 2023 г. има 6 общини – Земен, Крушари, Якимово, Струмяни, Хитрино и Камено – в които средната оценка на учениците е Слаб (2), тоест нито един от явилите се не е успял да постигне положителен резултат.

Що се отнася до самия зрелостен изпит по математика, най-високите оценки там са в отделни малки общини – лидер е Елхово с Отличен (5,87), но с явили се 9 ученика, следван от Враца (5,11 при 17 ученика), Сунгурларе (5,03) и Крумовград (4,85), но в последните две „средната“ оценка се формира от по един явил се зрелостник. Сред общините с над 100 положили изпита по математика относително високи са резултатите в Столична община (4,58), Варна (4,41), Бургас (4.07) и Пловдив (4,02). За поредна година обаче интересът към зрелостния изпит по математика е много нисък – явили са се едва 1,7 хиляди ученици, но пък в едва 4 от  общините тях средна оценка е под Среден (3).

На по-голяма популярност се радва зрелостният изпит по английски език, на който са се явили почти 12 000 зрелостници, или над една четвърт от всички. Най-високата средна оценка на ниво община е Отличен (6) в Генерал Тошево, но при един явил се ученик. Сред по-големите общини най-високи са средните оценки в Хасково (5,24), Пазарджик (5,23), Бургас (5,22) Стара Загора (5,21), Русе (5,14). На този изпит средните оценки са значително по-високи, като с под Среден (3) е единствено община Средец, а почти всички надхвърлят Добър (4).

Според анализа все по-слабите оценки на зрелостния изпит по български език и литература говорят за системни проблеми с базовата грамотност, а масовият отказ от явяване на математика поставя под съмнение развитието на много отрасли, зависими от добре подготвени кадри. Остава и проблемът с големите неравенства в постиженията и качеството между елитните, средностатистическите и най-слабите училища в страната

Поради естеството на изпита постиженията на учениците между отделните години не са непременно директно сравними, и трябва да се ползват най-вече като ориентир, уточняват от Института. И добавят, че напълно коректното сравнение е единствено между ученици, училища, общини, области  в рамките на конкретната година, на конкретен вариант на зрелостния изпит.