11-класникът е сред стажантите в обучителния център на Тракия икономическа зона, който днес бе посетен от Херо Мустафа

„Покажете ми какво сте научили“. На молбата на посланика на САЩ в България Херо Мустафа веднага откликна единадесетокласникът от ПГ по машиностроене Митко Колев и заедно с висшия дипломат свързаха кабели на учебното табло в Центъра за професионално обучение „Тракия“. Херо Мустафа бе на посещение в центъра, който е част от Тракия икономическа зона. Според нея тази инициатива трябва да се мултиплицира, тъй като повечето представители на фирми са споделили за необходимостта от съвременно оборудване и технически съоръжения за обучението на нови кадри.

„Тук ползваме най-новата техника, получаваме качествена подготовка чрез връзката теория и практика. Условията са отлични, а преподавателите са страхотни“, каза единадесетокласникът. На въпрос на посланика какво би искал да прави, след като завърши обучението, той заяви, че мечтае да отвори собствен автосервиз.

На срещата бяха представители на Американската търговска камара и Фондация „Америка за България“, която вече финансира проект в обучителния център на ТИЗ. Той дава възможност на 60 ученици от 11. и 12. клас на четири гимназии – ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Калековец, ПГ по селско стопанство – с. Белозем, Професионална гимназия по машиностроене – Пловдив и ПГ по хранителни технологии и техника –  Пловдив, да придобиват практически умения с последен модел оборудване.

„Подкрепихме тази идея, защото нашата основна цел е да гарантираме развитието на младите хора в България като конкурентни на местните и международните пазари. В ТИЗ има съчетание на световни и български бизнеси, които подадоха ръка на образованието и на училището не само в големия град, но и в малките населени места. Този проект олицетворява интеграцията на бизнеса с образованието“, каза изпълнителният директор на Фондация „Америка за България“ Десислава Тальокова.

Според Петър Иванов, главен изпълнителен директор на AmCham, България е имала традиции в професионалното образование, които сега трябва да бъдат надградени с изучаването на професиите на бъдещето и осигурено кариерно развитие на младежите в страната.

„Когато има интеграция, тогава се изграждат знаещи и можещи професионалисти още от ученическата скамейка“, каза инж. Кирил Саксанов – директор на Професионална гимназия по машиностроене. Той припомни, че изпълнителният директор на ТИЗ инж. Панчев е инициатор за споразумение между МОН и пловдивския производител на електрически камиончета „Милара Интернешънъл“, благодарение на което двете страни са осигурили по 250 000 лева за дооборудване на гимназията с модерна техника.