На събитието на 12 октомври в Етнографския музей ще бъдат разяснени условията за прием, пълна стипендия ще бъде отпусната с предимство на ученик от града на тепетата

Американският колеж в София кани всички кандидат-гимназисти от Пловдив и региона, както и техните семейства, на информационна среща за училището на 12 октомври от 18:30 в Регионалния етнографски музей – Пловдив.

Събитието е отворено за всички желаещи, но изисква предварителна онлайн регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWGhqGjTZcznvYTP8a-kPHC0MS0ZIVyoPd5QaQobKeQkIpfQ/viewform

Присъстващите ще се запознаят с историята, ценностите и ученическия живот в колежа, с един преподавател и с представители на ръководството. Ще получат и подробна информация относно реда за прием след 7. клас, учебната програма и възможностите за намаляване на учебната такса, включително пълната стипендия „Изгрев“, която се отпуска с предимство на ученик от Пловдив, чието семейство изпитва финансова необходимост.

В Американския колеж се приемат ученици, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от мн. добър 5,00.

Колежът приема 180 ученици, класирани въз основа на техните резултати от приемния изпит.

След публикуване на резултатите, първите 110 момчета и 110 момичета получават покани за записване. Останалите класирани формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени, ако в края на срока за записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид резултатът на изпита независимо от техния пол.

Изпитът се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Съобразен е с очакваното развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението – останалите 20%.

Виртуални дни на отворените врати ще се проведат на 2 и 16 ноември, на 3 декември, 7 и 12 януари.