На събитието на 14 октомври в Етнографския музей ще бъдат разяснени условията за прием, възможностите за намаляване на таксата и стипендии

Американският колеж в София кани всички кандидат-гимназисти от Пловдив и региона, както и техните семейства, на информационна среща на 14 октомври от 18:30 в Регионалния етнографски музей в Старинен Пловдив.

Събитието е отворено за всички желаещи, но изисква предварителна онлайн регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWGhqGjTZcznvYTP8akPHC0MS0ZIVyoPd5QaQobKeQkIpfQ/viewform?usp=sf_link.

Присъстващите ще се запознаят с историята, ценностите и ученическия живот в колежа, с  преподавател и с представители на ръководството. Ще получат и подробна информация относно реда за прием след 7. клас, учебната програма и възможностите за намаляване на учебната такса.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

В Американския колеж се приемат ученици, които завършват 7. клас в годината на кандидатстването и имат успех не по-нисък от мн. добър 5,00.

Колежът приема 180 ученици, класирани въз основа на техните резултати от приемния изпит.

След публикуване на резултатите, първите 110 момчета и 110 момичета получават покани за записване. Останалите класирани формират списък на резервите. Те могат да бъдат поканени, ако в края на срока за записване останат незаети места. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид резултатът на изпита независимо от техния пол.

ИЗПИТЪТ се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Съобразен е с очакваното развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението – останалите 20%.

Съчинението представлява текст по зададена задача, която не е свързана с учебния материал по литература. Кандидатите разполагат с 30 минути за написване на съчинението. Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема) и езикова култура (правопис, пунктуация, стил).

Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

Тестът включва четири раздела, които могат да бъдат с математически, езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от разделите е 25 минути. Форматът на въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите на въпросите се нанасят в отделен формуляр.

Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

Благодарение на дарение от американски филантроп, семействата на учениците, които не са от София могат да получат допълнително намаляване на учебната такса. Те могат да кандидатстват за намаляване на сумата, включваща учебната такса и разходите за настаняване в София. Стойността, с която ще бъде намалена таксата за обучение, се изчислява на база на общата сума от таксата за обучение и разходите за настаняване.

Виртуални Дни на отворените врати

6 ноември, събота, 10:30 и 13:30

17 ноември, сряда, 16:00

4 декември, събота, 10:30 и 13:30

8 януари, събота, 10:30 и 13:30

13 януари, четвъртък, 16:00