За малчуганите, които възобновяват посещенията си при отсъствие за повече от 2 месеца, е необходим еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

Детските заведения и училища имат готовност да стартират учебния процес при спазване на всички противоепидемични мерки, а занятията ще се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и Министерство на здравеопазването Насоки за работа в условията на COVID-19, съобщиха от Община Пловдив.

На 4 януари се възобновяват посещенията в детски градини и ясли и присъствените учебни занятия за децата от първи до четвърти клас. Учениците от пети до дванадесети клас продължават да се обучават дистанционно до следващо разпореждане.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване на струпване пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението в ясла или градина, вместо медицинска бележка могат да декларират, че не им е известно то да е било в контакт със заразно болни и че няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

В рамките на месец в Община Пловдив бяха дезинфекцирани активните повърхности в сградите на всички 52 общински детски градини ( входни врати и фоайета, парапети на стълби и места за сядане, общи части и канцеларии) чрез нова немска нанотехнология, която осигурява трайна антимикробна защита за повече от една година срещу всякакви вируси и бактерии, в това число и срещу COVID-19. Дезинфекцията е безопасна и е съобразена с изискванията на Министерството на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите. Детска града „Бреза“, която през декември беше затворена заради авария на водопровода, отваря врати в нормален режим.

Всички екипи на училищата, детските градини и ясли са инструктирани да спазват протоколите, в случаите при заболяване на дете или човек от екипа.