Академичният съвет на Медицински университет-Пловдив гласува днес новото ректорско ръководство на висшето училище. Екипът бе предложен от новоизбрания миналата седмица ректор проф. д-р Ангел Учиков, дмн.

За заместник-ректор „Учебна дейност“ бе избрана проф. д-р Веселина Горанова. Тя e  ръководител на секцията по хематология към Първа катедра по вътрешни  болести на Медицински факултет. Има специалности по вътрешни  болести и клинична хематология. Специализирала е в областта на трансплантацията, хемостазиологията и клиничната хематология в Германия, Израел, Швеция, САЩ. Координатор е на Българското медицинско  дружество по хематология към Европейската асоциация по  хематология. Работи като външен експерт към Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за оценяване и акредитация и Националния съвет по цени  и  реимбурсиране.

Научноизследователската дейност е поверена на проф. д-р Мария Токмакова. Преди по-малко от месец кардиологът от УМБАЛ „Св. Георги“ бе обявена за лекар на годината от Районната колегия на Българския лекарски съюз в Пловдив. Новият заместник-ректор е главен координатор на експертния съвет по специалност „Кардиология“, бивш председател на Дружеството на кардиолозите в България, член на Управителния съвет на Европейската асоциация по сърдечна недостатъчност, с множество публикации, съобщения и лекции на национални и международни научни форуми.

В следващите четири години заместник-ректор „Проектна дейност“ ще бъде проф. д-р Николета Трайкова. Тя е председател на Българската асоциация по радиология и началник на отделението по образна диагностика при УМБАЛ “Св. Георги”. Заемала е ръководни изборни позиции в Европейското дружество по радиология (ESR), комисар по външна политика на ESR, член е на изпълнителното бюро на Европейското училище по радиология (ESOR) и на Балканското дружество по рентгенология. Била е директор на Медицински колеж-Пловдив.

Заместник-ректор „Международно сътрудничество и чуждестранни студенти“ ще бъде проф. д-р Нешка Манчорова. До момента тя бе зам.-декан по учебната дейност и следдипломното обучение във Факултета по дентална медицина. Ръководител е на катедрата по оперативно зъболечение и ендодонтия, има научна степен „доктор на медицинските науки“. Член е на Международната асоциация за дентални изследвания, която двукратно я удостоява с награди за иновативни изследвания за регион Европа.

За управлението на качеството и акредитацията ще отговаря доц. д-р Веселина Кондева-Главинкова. Тя е била е декан на Факултет по дентална медицина, както и зам.- декан по научноизследователската дейност, качеството и акредитацията. Участвала е в състава на  Националната агенция за оценяване и акредитация на висшите учебни заведения в България към Министерския съвет. Тя е специалист по детска дентална медицина и преподавател във Факултета по дентална медицина.

Заместник-ректор „Следдипломно обучение“ ще бъде проф. д-р Силвия Цветкова-Тричкова. Професор по образна диагностика и ръководител на катедрата по образна диагностика.  До момента тя заемаше длъжността главен секретар по международно сътрудничество и проектна дейност в Медицински факултет. Председател е на държавна изпитна комисия по образна диагностика. Член на експертен съвет към Министерство на здравеопазването.

Проф. д-р Росен Димов е новият заместник-ректор „Учебно-болнична координация“. Той е единственият български лекар и практикуващ в страната хирург, който е член на Кралското дружество по хирургия в Лондон. Преподавател в катедрата по специална хирургия на Медицински факултет и началник на Клиниката по хирургия в УМБАЛ „Каспела“.

Новоизбраните заместник-ректори по съответните ресори ще изпълняват своите функции за мандат 2023 – 2027.