Ръководителят на проекта професор Нели Бенчева презентира резултатите от двугодишната работа по въвеждането на електронните форми на обучение
Ръководителят на проекта професор Нели Бенчева презентира резултатите от двугодишната работа по въвеждането на електронните  форми на обучение
Ръководителят на проекта професор Нели Бенчева презентира резултатите от двугодишната работа по въвеждането на електронните форми на обучение

 

Център за дистанционно обучение с оборудвана зала с 20 работни места отвори врати в Аграрния университет. Целта е висшето училище да развие електронната форма като предпоставка за равен достъп до образование, по-успешна трудова реализация и система за учене през целия живот. Разработени са стандартизирани електронни учебни помагала по две бакалавърски и две магистърски програми. Лекции, методически пособия, тестове, справочници, презентации и видеофилми са разположени в интернет базираната университетска система за дистанционно обучение, до която имат достъп всички регистрирани студенти.

„Готови сме да стартираме реално обучение още от следващата академична година. Подготвяме учебната документация, за да получим акредитация поетапно за отделните специалности, като ще стартираме с Икономическия факултет”, обясни ръководителят на проекта и зам.-ректор проф. Нели Бенчева.

 

аграрен-проект