Ректорът проф. Христина Янчева и управителят на „SGS България“ Димитър Марикин подписаха договор за сътрудничество между висшето училище и световния лидер за сертифициране и контрол

Аграрният университет става база за биологично изпитване на препарати за растителна защита при световния лидер за сертифициране и контрол „SGS България“. Ректорът на висшето училище проф. д-р Христина Янчева и управителят на компанията Димитър Марикин подписаха официално днес договор за сътрудничество. Двете страни обединяват усилия при провеждане на опити за установяване ефикасността на продукти за растителна защита, извършвани от Центъра за биологични изпитвания към вуза по съответната методика.

„За нас е чест да си партнираме с компания от световна величина, която разполага с мрежа от над 2 600 офиса и лаборатории по целия свят. Споразумението предвижда също обмяна на студенти, стажове, практики, развойна научна дейност. Научният потенциал на Аграрния университет и доказаният опит на SGS отговарят на високите изисквания за ефективност и опазване на околната среда“, каза проф. Янчева.

Създадена през 1878 г., SGS променя търговията на зърно в Европа, като предлага иновативни услуги, свързани с проверка на селскостопанската продукция. Компанията е регистрирана в Женева през 1919 г., а днес e водеща в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране, призната за световен еталон за качество и почтеност.

„Производственото земеделие се нуждае от постоянни иновации, за да подобри управлението и устойчивостта на нашите природни ресурси. Имаме общ интерес, трябва да го напълним със съдържание“, коментира Димитър Марикин.