news3724342271071588

За улеснение на кандидат-студентите от Северна България Аграрният университет организира прием на документи за кандидатстване в следните изнесени пунктове:

на 27 юни от 10 часа в Професионалната гимназия по лозарство и винарство в Плевен, а от 13 часа – в Професионалната гимназия по селско стопанство в Кнежа.

На 29 юни сутринта  ще се приемат заявления в Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич, а следобед – в селскостопанската гимназия в Попово. Това поясни директорът на Учебно-информационния център доц. Димка Хайтова.

Всички кандидат-студенти, явили се на предварителните изпити през пролетта, са ги издържали успешно.

АУ дава предимство до 20% от местата за кандидати, завършили професионални гимназии по селско стопанство, механизация на селското стопанство, екология и горско стопанство, туризъм.

Спечелилите призови места от състезанието „Млад фермер”, на което Аграрният университет е партньор, влизат през приемен изпит, уточни доц. Хайтова.

Документи за кандидатстване ще се приемат до 7 юли на място в Аграрния университет, както чрез Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в Стара Загора и Националната асоциация за прием на студенти в София и филиалите им.

Редовната кандидатстудентска кампания за прием в бакалавърските специалности ще се проведе в две изпитни сесии през юли. Основните изпити са на 8 и 9 юли, а допълнителният – на 29 юли. Документи за допълнителния изпит ще се подават само в Аграрния университет от 24 до 28 юли. Нов момент тази година е изпитът по химия, който може да замени традиционната биология.

Вузът ще приеме 400 редовни студенти и 250 задочни. За първи път тази година ще има платено задочно обучение в специалностите „Аграрен туризъм”, „Аграрна икономика”, „Бизнес  икономика” и „Управление на регионалното развитие”. Общият брой на местата по четирите специалности е 75.

Очакват се чуждестранни студенти от Гърция, Монголия и ЮАР.

Висшето училище разполага с богата учебно-опитна база, в която се поддържат богати колекции от растителни и животински видове. Притежава втория по големина национален хербариум.

В професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ Аграрният университет е на първо място в Рейтинговата система на висшите училища за миналата година.