Събитието представи възможности на програмите на EIT-FOOD за подкрепа на студенти, предприемачи и учени

Информационен ден на Европейския институт за иновации и технологии (EIT Food) в България се проведе в Аграрния университет. EIT е орган на ЕС, чиято цел е да увеличава възможностите на Европа в областта на иновациите. EIT Food e водеща инициатива за новости в областта на храните. Участие в инициативата взеха евродепутатът  Асим Адемов и Карина Ангелиева от МОН, ръководството на Аграрния университет, представители на висши училища и научни институции, предприемачи в агрохранителния сектор, студенти и преподаватели.

Консорциумът обединява АУ, Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски” и е Хъб мениджър на EIT Food за България. Събитието представи възможностите на програмите на EIT-Food за подкрепа на български студенти, предприемачи, преподаватели и учени, работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство. Хъбът ще улесни участието им в инициативите на EIT-Food в Европа, ще създаде условия за подпомагане развитието на стартъпи, трансфер на научни знания и иновативни технологии и съвместно участие в национални и международни програми и проекти.

В интерактивна комуникация студентите и младите учени заявиха интерес за включване в дейностите, които EIT Food предоставя.