Добри практики за развитие на регенеративен туризъм – новата тенденция, която спасява планетата, ще споделят партньори от пет държави, сред които и Аграрният университет. Екип от висшето училище взе участие в международна среща по проект #ENFORCE, в  който участват и университети и организации от Португалия, Словения, Испания, Франция, Турция и Люксембург.

Проектът предвижда развиване на стратегически компетенции в регенеративния туризъм чрез създаване на кратки курсове и комуникационни стратегии. Докато устойчивият туризъм цели въглеродно неутрални практики, регенеративните пътувания се стремят към отрицателни въглеродни емисии. Това означава да се инвестира в решения, които премахват или компенсират повече въглерод, отколкото отделят. Регенеративното пътуване е едно от тези нови явления, пряко свързано с туризма и подобряването на отношението към местните общности и природата. Това включва и инвестиране в проекти, които подобряват околната среда, а не просто я възстановяват. За да има успех регенеративният туризъм, самите пътуващи също трябва да проявят отговорност и желание да подобрят посещаваната от тях среда. Те трябва сами да се погрижат да изберат отговорни компании, да се уверят, че отсядат в хотели и къщи за гости, притежавани от местни хора и че подкрепят местния бизнес като цяло.

Повече от 100 държави вече са подписали пакта “30х30” за опазване на поне 30 процента от сушата и морето до 2030 г.

По проекта ще се идентифицират добри практики за регенеративен туризъм в съответните държави. На срещата в Люксембург са били обсъдени предвидените дейности, включително разработването на интерактивна карта с успешен опит, курсове и други ресурси за прилагане на сторителинг, свързани с туристически дестинации.