Новата форма ще улесни и хората със спецални образователни потребности, казва зам.-ректорът проф. Нели Бенчева

306968_2088818055248_1140347778_n-232x310

  • Интервю на Деляна ЛУКОВА
  • -Проф. Бенчева, година и половина работите по въвеждане на електронни форми на дистанционно обучение. С кои специалности започвате?
  • -Разработени са учебни програми по 63 дисциплини, които са качени в интернет базираната среда. В момента тече регистрация и тестване на наши студенти, снабдени с персонален ID за достъп до качените от преподавателите материали. Проектът е на стойност над 600 000 лева и бе спечелен по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 42 преподаватели от Аграрния университет вече преминаха специализирано обучение за работа с изградената платформа за дистанционно обучение. В рамките на проекта сме разработили учебни планове за две бакалавърски специалности – “Агрономство” и “Аграрна икономика”, както и за магистърските по агробизнес и държавни и общински финанси на база на държавните изисквания за въвеждане на дистанционно обучение в българските висши училища. Финалната фаза е реализиране на пилотен курс, в който ще се обучават реално студенти, изпробвайки система.
  • -Оборудвахте и център на територията на университата.
  • След приключване на проекта изграденият и оборудван център ще има свое административно управление. Ще назначим директор и двама администратори на системата и са надяваме постепенно да акредитираме дистанционната форма на обучение. Най-вероятно ще започнем с професионалните направленияпо проекта. Можем да стартираме с “Аграрна икономика”, която е сред най-търсените през последните години от кандидат-студентите.
  • -Каква е таргет групата ви по проекта?
  • -Очакваме интерес от североизточните и северозападните райони на България. Тежкото финансово-икономическо положение на хората там затруднява младите да пътуват, така че за тях това ще е добра алтернатива. Дистанционната форма ще обслужва и хората със специални образователни потребности.

– А работещите в аграрния сектор, които искат да се квалифицират

– За тях имаме изграден Център за продължаваща обучение, който предлага възможност за специализации, квалификация. Предлагат се курсове за безработни и за фермери по програмата за развитие на селските райони.

 – Лекциите в интернет защитени ли са от плагиатство?

– За мен това е един мит и излишно се всява страх сред преподавателите, че разработките им ще бъдат изплагиатствани. Какво значи опасението, че ще ми вземат моята разработка в информационния век, в който всичко се развива. В света се налагат отворените икономики. А отворена икономика е тази, която има силни връзки на взаимодействие с вътрешната и външната среда. Когато провеждахме обучение с преподавателите как да ползват интернет платформата, стана ясно, че има достатъчно много защити и могат да бъдат спокойни. По-разтревожени трябва да са студентите, които ще трябва да положат много повече усилия да си вземат изпитите от колегите им в редовна форма.  Изпитите ще се провеждат онлайн в реално време. Преподавателят може да реши да задава допъълнителни въпроси, а системата не може да бъде излъгана по никакъв начин.