UhIYiqEsp77pfBu_Ns_SOeX81qYIGKiXnNwJYIt2TPg

Дипломите на 32 магистри отличници връчи днес ректорът на Аграрния университет проф. Димитър Греков. Общо 125 студенти от магистърски програми в пет професионални направленя получиха документите си на тържествена церемония в аулата на висшето училище. С най-висок среден успех се оказаха магистрите от „Регионално развитие” – 5.78. Веднага след тях – с 5.65, се наредиха колегите им от „Туризъм”. Отличници се оказаха завършилите магистратура по растениевъдство, чийто среден успех е 5.55. С две стотни след тях са магистрите от „Администрация и управление”.  „Растителна защита” завършват с 5.05. С много добър успех се дипломират и икономистите.

Дипломи от ректора получиха и 11 доктори.

„Наличието на диплома е необходимо, но недостатъчно условие за успешната ви реализация. Трябва да доказвате непрекъснато вашия професионализъм с реалната ефективност на работата си”, обърна се към завършващите проф. Греков.

s2ZMInZkdZwdh7PQFbVtNvADB8F8uoxYYj7mehU4rS4