Държавната агенция за закрила на детето ще поеме управлението на Националната телефонна линия за деца 116 11. В момента тя се управлява от фондация „Анимус”.

Номерът, който е единен за цяла Европа, ще остане достъпен за цялата страна и е напълно безплатен. За поддръжка на линията ще бъдат назначени квалифицирани психолози, които да продължат да предоставят денонощно подкрепа и информация, казаха от ДАЗД. Услугите на горещата линия могат да ползват деца, младежи, техните родители, близки и граждани, които търсят информация или помощ за проблеми на деца. При сигнал за дете с опасност за здравето или живота ще се сезират полицията и социалните.

За изминалия 10-гозишен период са били проведени близо 11 000 консултации с родители и още толкова с близки и роднини. Консултациите с деца са 119 530. Повечето обаждания от родители били свързани с родителски права и конфликти между тях и децата, подаване на сигнали за насилие над дете.

Децата се обръщали към телефонната линия с въпроси за отношения с връстници, създаване на приятелства, любовни връзки. Част от децата споделяли за опасни запознанства в мрежата и училищен тормоз. Близо 5200 са регистрираните обаждания от деца за психосоциални проблеми – страх и тревожност. Всеки месец психолозите оказвали подкрепа средно на пет деца, готови да посегнат на живота си.