Противно на всяка национално отговорна логика предметът липсва в задължителната програма за 11 и 12 клас, реагират пловдивски учители

istor5

Българската история в своята цялост ще бъде изучавана единствено в 6. и 7. Клас, а в горен курс липсва самостоятелен цикъл история на България според новите учебни програми. Родната история в 8, 9 и 10 клас ще се учи епизодично на фона на световната история, без възможност за придобиване на цялостна представа за миналото ни. Противно на всяка национално отговорна логика предметът „История” липсва в задължителната програма за 11 и 12 клас, а в предвидените теми за профилирана подготовка българската история е опасно неглижирана. Това е становището на старши учителя по история от Математическата гимназия Атанаска Колева, което споделят и повечето нейни пловдивски колеги. В последния гимназиален клас учебното съдържание се фокусира върху темите: феминизъм, хипи поколение, олимпийско движение, синдикално движение, права на човека, история на ЕС.

„Патриотичното възпитание не е отживелица. Много държави, в това число Германия, Франция, Русия, Гърция, култивират патриотични чувства у младите граждани на своите страни от най-ранна училищна възраст. Днес, когато Европа вижда своето бъдеще в обединението на силите за един по-добър, по-справедлив и по-богат свят, осъзнатата национална идентичност, съхранената самобитност и живото родолюбиво чувство не са пречка, а условие за успешна европейска интеграция”, коментира Атанаска Колева.

Според нея промените, които трябва да се направят в новите учебни  програми по „История и цивилизация”, са предметът да продължи да се изучава през целия гимназиален курс. Да се върне досега съществуващият самостоятелен курс по българска история в гимназиален етап на обучение, в профилираната подготовка в 11 и 12 клас да предвиди минимум 70% теми по родна история, предлага Колева.

Тя е на мнение, че учебните  програми трябва да  бъдат преработени  от  колективи с участието на действащи  учители, за да се олекоти и оптимизира учебният материал. Недостатъчен брой  часове са заложени  в новия  рамков  учебен  план, с които учителите и учениците  трудно  щели  покрият новите стандарти  и  очаквани  резултати. За нови  знания,обобщение, контрол и проекти са предвидени 68 -72 часа.

Преподавателите по история обясняват, че действащите учебници не са съобразени с учебното съдържание, програми и възрастови особености на учениците. В момента на учениците се налагало да се борят с текстове, които, по неизбежност, са окастрени и редуцирани до степен, в която стават нелогични, а единственият изход от това е прякото им възпроизвеждане, т.е. тоест зубрене). Което е в пълно противоречие с изискванията на стандартите и разработената на тяхна база учебна програма.

Учителите поставят и въпроса с електронните  учебници -защо те трябва да бъдат  копие на хартиения  носител, а да не се  включат  иновативни  задачи,ситуации,филми.

Проектът:

Новата програма за задължителна подготовка по история и цивилизация  обхваща от V до X клас. Основните теми в предложената нова програма по история по класове:

5-и клас-Праистория; Древен изток; Древна Елада; Древен Рим.

6-и клас-Въведение в Българското средновековие; Българските земи и държавност VII-XI век; Второ българско царство XII-XIV век; Българите – поданици на Османската империя XV-XVII век.

7-и клас-Българско възраждане XVIII-XIX век; България от Освобождението до края на Втората световна война 1878-1945 г.; България след Втората световна война 1945-1989 г.; България след 1989 г.

8-и клас-Въведение в Европейското средновековие; Раждането на средновековна Европа ( V- средата на ХІ в. ); Разцвет на Средновековието (ХІІ-ХV в.); Европа на прага на Новото време (ХV – ХVІІ в.)

9-и клас-Въведение в Модерната епоха; Векът на Просвещението – XVIII век; Векът на национализма – XIX век.

10-и клас-Въведение в Съвременността – от началото на ХХ до началото на XXI в.; България и светът от началото на ХХ в. до 1945 г.; България и светът след 1945 г. до началото на XXI век.

1 КОМЕНТАР

  1. Образованието ни постепенно се напасва изключитено малоумната система на хамериканските ни “партнери, където учат само за гражданската си война и малко за втората световна, това е достатъчно за бъдещите дишуошъри в Маконалдс и Кентъки Фрайт Чикън за да се справят с живота. Докато подлоги и безмочъзни олигофрени имат власт да решават кое как ще е в България ще я караме и ние така!!!!

Коментарите са затворени.