Програмата на Нина Гърдева може да се използва от всеки, който иска да направи дома си „умен”. Друг отличник на випуска – Асен Иванов, изследва защитните покрития на самолетите Еърбъс

„Проектиране на генератор на мрежов трафик за насочени експерименти“ е темата на дипломната работа, която защити с пълно отличие абсолвентката от пловдивския филиал на Техническия университет Нина Гърдева. Това е програма, която генерира пакети с информация и може да се използва не само от специалисти, но и при обучение на студенти. Може да служи на всеки, който иска да направи дома си „умен“.

„Моят генератор не е разработен с цел продажба или патент. Искам да е от полза на всеки, който има нужда от него. Предимството му е, че поддържа много точно разпределение на полезния товар на пакетите”, казва Нина, която наесен ще запише и магистратура по същата специалност, която завършва – „Компютърни системи и технологии”. Преди да влезе в университета не се е занимавала с програмиране. Амбицията й я прави изключително силна студентка, стипендиант на фондация „Юрген Дорман“.

130 абсолвенти от филиала в Пловдив защитиха успешно дипломните си работи по 12 бакалавърски и 10 магистърски програми. Средният успех е близо 5,00. Най-високото постижение е на десетимата млади инженери от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“. И десетимата са оценени с пълни шестици. Дипломни работи защитиха и студенти, които ще работят в предприятия от военнопромишления комплекс на България. Те вече са инженери по специалност „Машиностроене и уредостроене“ със специализация „Оръжейно и боеприпасно производство“ и по специалност „Машиностроителна техника и технологии“ със специализация „Технология на специалното производство“.

Сред пълните отличници е и Асен Иванов, който прави магистърската си разработка в авиационната фирма, където работи, и в университета. Тя е посветена на защитните покрития на самолетите Еърбъс 320 и Еърбъс 350.

„Изследвах качеството на защитното покритие върху алуминиевите части на самолетите. Разработката ми имаше за цел да проучи дали и доколко, ако се обърка нещо в производството, този защитен слой ще си свърши работата и ще се появи ли корозия. Именно корозията е най-големият враг на авиационната индустрия“, пояснява Асен. Изследванията си той прави в лабораторията на френската компания „Латекоер”, като тестовете продължават няколко месеца. Той вече работи в нея като технически инженер по качеството.

„Заради коронавируса се наложи студентите ни бъдат по-самостоятелни, което беше за сметка на екипната работа. Това донякъде промени и тематиката на дипломните проекти, налагаше се младите колеги да акцентират на инженерни идейни проекти“, коментира деканът на факултета „Електроника и автоматика“ доц. д-р Георги Ганев.

В крайна сметка всички студенти са успели да извършат и лабораторните си анализи.