Новоизградената учебна среда съчетава комплекс от зони, насочени към проектно-базирано обучение и учене чрез преживяване

STEM център за креативни дигитални създатели отвори врати в Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Дълго поле. Той е финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM“ среда на МОН и със средства от училищния бюджет. Основната цел на STEM програмата е учениците да виждат какво могат да направят сами, да повярват във възможностите си, което да им помогне да се реализират успешно.

„В момента сме в началото на нещо различно, обърнато преди всичко към промяната на методиката на преподаване. Залагаме на това обучението да премине през опита, изследователския подход и творческото търсене – ученикът да стане активен участник в образователния процес, а не да получава пасивна информация“, казва директорът Стойна Делчева.

Новоизградената учебна среда съчетава комплекс от зони, насочени към проектно-базирано обучение и учене чрез преживяване. В образователния процес се въвежда ново учебно съдържание, провеждат се интегрирани мултидисциплинарни уроци, фокусирани върху STEM предметни области, с прилагане на иновативни методи на преподаване, добавена и виртуална реалност.