Електронни карти ще дават възможност на студентите за пълна мобилност в рамките на Европейския съюз. Те ще осигуряват цялата информация за студентския статус на учащия, с което ще отпадне необходимостта от пренасяне и легализиране на справки за брой семестри, положени изпити, натрупани кредити.
Тази и други важни теми бяха дискутирани на среща на директорите, отговарящи за висшето образование в държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Събитието е част от календара на сектор „Образование“ на Българското председателство на Съвета на ЕС. Обсъжда се картите да бъдат въведени след 2021 година

Електронната студентска картата ще дава достъп до всички студентски услуги – използване на библиотеки, столове, общежития, намаления за градския транспорт без да е нужно студентът да кандидатства пред чуждите институции.

На заседанието бе обсъдено още създаването на мрежи от европейски университети и взаимното признаване на дипломи. Делегатите дебатираха ролята на националните и регионалните власти в повишаване на качеството чрез оценяване и акредитация.