МОН постепенно ще увеличава приема в професионални паралелки за сметка на тези в общообразователните и профилираните училища, заяви министър Красимир Вълчев

704_3780

Министерството на образованието и науката подготвя електронна платформа, в която ще могат да се регистрират всички току що завършили учители и онези, които са излезли от системата, но имат педагогическа правоспособност.  Целта на системата е да обобщи данните за търсене и предлагане на учители в различните райони на страната. В нея преподавателите, които не работят в детски градини или училища, ще могат да вписват в кои дисциплини искат да обучават. МОН ще събере информация и за броя на педагозите, на които предстои да се пенсионират, като електронната платформа ще помага на директорите да запълнят овакантените места.

„Все още няма национален недостиг на кадри, а в отделни райони и дисциплини. Благодарение на системата ще знаем в кои области няма обезпеченост на педагогически специалисти и какви са възможностите да я осигурим“, посочи министърът на образованието Красимир Вълчев.

От следващата година ще бъдат превеждани повече средства на професионалните гимназии, които обучават по специалности с бъдещ недостиг на кадри на пазара на труда. Министерството ще изготви такъв списък на професиите на регионално ниво. Според Вълчев се очаква недостиг във всички сфери, затова не трябва да се изпуска нито едно дете.  Ще бъдат утвърждавани маломерни паралелки по специалности с нисък интерес, но с регионално и национално значение. МОН постепенно ще увеличава приема в професионални паралелки за сметка на тези в общообразователните и профилираните училища. Обединените училища също трябвало да се ориентират към обучение в професионални паралелки, за да задържат децата. Очакванията са, че в следващите години позициите, изискващи средно техническо образование, ще са по-търсени и по-добре платени.