Малчуганите от ДГ „Чучулига“ в Пловдив  отбелязаха Деня на Земята с представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Българското дружество за защита на птиците. Специалисти от двете организации се отзоваха днес на поканата на директора на детското заведение Антоанета Златанска и гостуваха на децата.

Малките таланти представиха тематични песни и танци, а след това посяха семена на цветя в специално подготвени лехи за всяка от групите, научиха от какво се нуждаят растенията, за да се развиват и какви грижи е необходимо да полагат за тях.

Малките еколози чуха разказа на орнитолозите за чудните гости, които всяка година избират да обитават точно двора на тяхната детската градина – зимните месеци горските ушати сови в района на градината могат достигнат над 150 екземпляра. Децата имаха възможност да научат повече и за други защитени птици и да ги наблюдават с бинокли.