Полупразни паралелки в някои професионални гимназии и СУ-та, кои ще бъдат закрити ще стане ясно след третия етап

Единични свободни места са обявени в езиковите гимназии на трето класиране, става ясно от данните на Регионалното управление на образованието. Две са вакантните бройки за момчета с италиански в ЕГ „Иван Вазов“, една – за момичета с френски. Във Френската има три места с френски и две – с английски. В Математическата има по едно място за момче с английски и за момиче с немски. Място за момиче с немски обявява и Хуманитарната гимназия. Две незаети места има за “Бизнес администрация” в Търговската гимназия.

Затова пък са полупразни паралелките в някои професионални гимназии. В ПГ по транспорт и строителни технологии има 18 незаети места за „Спедитор“, 17 –а „Монтьор на транспортна техника“, 21 – за „Сухо строителство“. Нито един не е пожелал новата специалност „Вътрешни ВиК мрежи“. В ПГ по машиностроене има 18 вакантни бройки за „Пътностроителна техника“, 16 – за „Подемнотранспортна техника“, 12 – за „Електрически превозни средства“ и 22 – за „Машини и съоръжения за заваряване“. В ПГ по механотехника са обявени 4 места за „Програмно осигуряване“, 2 – за „Приложен програмист“, 16 – за „Машини и системи с ЦПУ“, 4 – за „Мехатроника“ и 2 – за „Автотранспортна техника“. ПГ по хранителни технологии и техника обявява по три места за „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника“ и за „Контрол на качеството и безопасността на храните“. Голям брой свободни места за всички специалности има и в ПГ по кожени изделия и текстил – „Фризьорство“, „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“, „Десенатор“, „Оператор на облекло“. В ПГ по дървообработване се търсят основно кандидати за “Производство на тапицирани изделия” – 7, за останалите дуални паралелки има единични незаети места.

Изключително слаб е интересът към професионалните гимназии по селско стопанство в областта, сочи статистиката от класирането.

Вакантни бройки обявяват и СУ-тата. 12 кандидати се търсят за професия „Танцьор“ в СУ „Св.св.Кирил  и Методий“, В СУ „Любен Каравелов“ – 8 – за „Музика с английски“ и 9 – за „Музика с информационни технологии“. 18 са свободните места за „Бижутер“ в СУ „Никола Вапцаров“. СУ „Хр.Г.Данов“ има 21 незаети места за „Програмно осигуряване“.

Голям брой свободни места има в обединените училища, в СУ “Найден Геров” в Столипиново.

За обявените свободни места за трето класиране имат право да кандидатстват ученици, които не са приети на първо или второ класиране; тези, които не са кандидатствали до момента; записани при първо и второ класиране, но изтеглили документите си.

За участие в третия етап учениците подават заявление до председателя на областната комисия към Регионалното управление на образованието в един от определените 22 центъра или онлайн, в което подреждат желанията си за обявените свободни места. Срокът е 26-27 юли. Записаните при първо или второ класиране нямат право да участват. Обявяването на списъците с приетите на трети етап е та 29 юли, а записването – на следващия ден.