Документи за участие в поредния тур за гимназиите се подават на 24 и 25 юли, възможно е пренареждане на желанията

Единични свободни места останаха в езиковите след второ класиране за прием в гимназиите, и то основно за момчета. Във Френската, където няма квоти, вакантните бройки са 7, стана ясно от обявените днес резултати.

За свободни позиции за трето класиране имат право да кандидатстват ученици, които не са приети на първо или второ, които не са кандидатствали до момента или записани при първо и второ класиране, но изтеглили документите си.

За участие в третия етап те подават заявление до председателя на областната комисия към Регионалното управление на образованието в един от определените 22 центъра или онлайн, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.

В училищата-центрове задължително се представя оригинал на свидетелство за основно образование, удостоверяващо обстоятелството, че ученикът не е записан.

Учениците, които са записани на първо или второ класиране, но са изтеглили документите си, не могат да кандидатстват онлайн, а само в едно от определените училища-центрове в периода 24 – 25.07.2019 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч.

Голяма част от професионалните гимназии не са събрали достатъчно желаещи за специалностите, които предлагат, независимо, че има глад за подобни кадри на пазара. В „Пеньо Пенев” няма нито един записан за „Строител на пътища и магистрали”, а по 20 свободни места са обявени за „Външни облицовки и настилки” и „Изолация в строителството”. Само двама са изявили желание са учат „Бутикови облекла” и „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия” в ПГ по кожени изделия и текстил, закъдето има по 24 незаети места. 22 се търсят за „Електронна търговия”. В ПГ по механотехника търсят 16 кандидати за „Автотранспортна техника” и 15 за „Мехатроника”. Само трима са предпочели „Машини и системи с ЦПУ”, а младите специалисти са изключително търсени от бранша.  Същата специалност се предлага и в ПГ по машиностроене, но и там липсват достатъчно мераклии. Никой не е поискал също „Металорежещи машини”, 19 са свободните места за „Пътно-строителна техника”.

В ПГ по хранителни технологии и техника набират по още шестима кандидати за актуалните специалности „Контрол на качеството и безопасност на храните” и за „Топлотехника”. 16 са вакантните места за „Технологичен и микробиологичен контрол”, 18 за „Технология в биопроизводствата”.

ПГ по дървообработване търси още трима кандидати за попълване на паралелката „Интериорен дизайн” и други 7 за „Реставрация на стилни мебели”. По 21 свободни места има за „Производство на тапицирани изделия” и „Полиграфия”, от каквито кадри бизнесът заяви, че има нужда.

В ПГ по битова техника най-много са незаетите места за „Електро обзавеждане на асансьорна техника” – 13. Само двама са избрали „Електрически превозни средства” и „Локомотиви и вагони” в ПГ по автотранспорт. 19 са свободните позиции за „Спедиция”, 15 за „Автомобилна мехатроника”. 9 бройки не достигат на „Ана Май” да попълни паралелката „Моделиер-технолог”, други петима се търсят да учат за козметици.

В СУ-тата най-много непопълнени бройки има за „Софтуерни и хардуерни науки”. 9 са свободните места за бижутери в СУ „Никола Вапцаров”.

Двете профилирани училища по изкуства също попълват вакантните си места. СУ „Св.св.Кирил и Методий” очаква още 9 кандидати за „Български танци”, а СУ „Любен Каравелов” търси също толкова за музика с информационни технологии и музика с английски.