петък, септември 21, 2018

Седмокласници заменят тояги с бОхалки и метли

Има кандидат-гимназисти и с максимален брой точки на преразказа, доволни са проверителите на писмените работи по български.

Студенти не знаят колко са буквите и звуковете в българския

Първокурсници педагози бъркат подлог и допълнение, предлог и съюз, не могат да изброят личните местоименияСтуденти педагози и филолози не знаят колко са буквите и...

Да знаем своя род и език

Отново за именик и рожденик.

Състезание „Иван Рилски” под патронажа на Института по български

Тестовете за 7 и 12 клас дублират формата на нацоналното външно оценяване и матурата. Записването е от 11 ноември.

Да знаем своя род и език

Употреба на притежателното и възвратното притежателно местоимение.

Четворка – най-масовата оценка на изпита по български в ПУ

Кандидат-студенти интерпретират темата за прошката с примери от Библията и философски цитати.

Да знаем своя род и език

Слято и разделно писане на отрицателната частица НЕ.

Да знаем своя род и език

Задачи за самоконтрол.

Да знаем своя род и език

Употреба на малко тире (дефис).

Състезание по български направи петима зрелостници студенти

Текст от читанката за 3. клас провери грамотността на възрастните на церемонията по награждаване на победителите от "Свети Иван Рилски".

Да знаем своя род и език

Меки варианти на членуването в мъжки род.

Да знаем своя род и език

Непунктуационна употреба на запетаята.

За 14 път състезание „Иван Рилски” проверява знанията по български и литература

Седмокласниците работят по формата на външното оценяване, а зрелостниците – на матурата.

Ива Пранджева патрон на градско състезание по английски

Надпреварата за ученици от 3 до 10 клас e безплатна и се организира от LES School. Срокът за регистрация е 5 октомври.

Да знаем своя род и език

Двойни съгласни – двойно т (тт).

Да знаем своя род и език

Правопис на отрицателната частица НЕ.

Да знаем своя род и език

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български „Свети Иван Рилски“ стартират рубрика с езикови правила и съвети.

Да знаем своя род и език

За пунктуацията на някои вметнати части.

Фразеологизмите мъчат зрелостниците

Фразеологизмите, пунктуацията и писането на резюме се оказват препъникамък за зрелостниците. Това е констатацията от образователните семинари по български език на ПУ.

Да знаем своя род и език

Двойни съгласни – двойно н (нн).

РЕКЛАМА