понеделник, май 21, 2018

Да знаем своя род и език

Употреба на притежателното и възвратното притежателно местоимение.

Състезание „Иван Рилски” под патронажа на Института по български

Тестовете за 7 и 12 клас дублират формата на нацоналното външно оценяване и матурата. Записването е от 11 ноември.

Да знаем своя род и език

Задачи за самоконтрол.

Да знаем своя род и език

Слято и разделно писане на отрицателната частица НЕ.

Да знаем своя род и език

Отново за именик и рожденик.

Да знаем своя род и език

Употреба на малко тире (дефис).

За 14 път състезание „Иван Рилски” проверява знанията по български и литература

Седмокласниците работят по формата на външното оценяване, а зрелостниците – на матурата.

Студенти не знаят колко са буквите и звуковете в българския

Първокурсници педагози бъркат подлог и допълнение, предлог и съюз, не могат да изброят личните местоименияСтуденти педагози и филолози не знаят колко са буквите и...

Да знаем своя род и език

Правопис на отрицателната частица НЕ.

Да знаем своя род и език

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български „Свети Иван Рилски“ стартират рубрика с езикови правила и съвети.

Състезание по български направи петима зрелостници студенти

Текст от читанката за 3. клас провери грамотността на възрастните на церемонията по награждаване на победителите от "Свети Иван Рилски".

Да знаем своя род и език

Двойни съгласни – двойно т (тт).

Да знаем своя род и език

Непунктуационна употреба на запетаята.

Да знаем своя род и език

Двойни съгласни – двойно н (нн).

Да знаем своя род и език

Меки варианти на членуването в мъжки род.

Да знаем своя род и език

За пунктуацията на някои вметнати части.

Зрелостници отличници от “Иван Рилски” без изпит в ПУ

12-класниците, които покажат най-високи резултати от трите етапа на състезанието по български език, ще могат да изберат филологическа специалност във висшето училище.

Да знаем своя род и език

Форми за множествено число на съществителните имена, завършващи на -ия.

Ива Пранджева патрон на градско състезание по английски

Надпреварата за ученици от 3 до 10 клас e безплатна и се организира от LES School. Срокът за регистрация е 5 октомври.

Четат европейски автори в нощта на литературата

Популярни лица от сферата на изкуството представят поети и писатели на различни локации в Пловдив на 9 май от 18 до 22 часа.

РЕКЛАМА