вторник, октомври 16, 2018

Да знаем своя род и език

Непунктуационна употреба на запетаята.

Да знаем своя род и език

Употреба на малко тире (дефис).

Второкласници мерят знания в „Буквоплет”

Първенците от 20 пловдивски училища показват умения в градското състезание за правоговор и правопис.

Да знаем своя род и език

За пунктуацията на някои вметнати части.

Да знаем своя род и език

Отново за именик и рожденик.

Да знаем своя род и език

Употреба на притежателното и възвратното притежателно местоимение.

Да знаем своя род и език

Форми за множествено число на съществителните имена, завършващи на -ия.

Да знаем своя род и език

Задачи за самоконтрол.

Да знаем своя род и език

Двойни съгласни – двойно т (тт).

Да знаем своя род и език

Двойни съгласни – двойно н (нн).

Да знаем своя род и език

Слято и разделно писане на отрицателната частица НЕ.

Да знаем своя род и език

Правопис на отрицателната частица НЕ.

Да знаем своя род и език

Меки варианти на членуването в мъжки род.

Да знаем своя род и език

Пред като има ли запетая? Да си припомним...

Награди за най-добрите в кампанията “Грамотни ли сме?”

718 ученици от 31 общински, държавни и частни училища в Пловдив са проверили уменията си, отличават 148.

Да знаем своя род и език

Грешки при писане на членната морфема –та при имената от женски род.

Да знаем своя род и език

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български „Свети Иван Рилски“ стартират рубрика с езикови правила и съвети.

Рекламите родиха храсторез и чашомиялна

Рекламни брошури на търговските вериги и сайтовете за онлайн продажби обект на проучването на гл.ас. Бистра Дикова от ПУ, представено на Паисиевите четения .

За 15 път състезание „Св.Иван Рилски” проверява знанията по български

Заявки за участие се подават от 6 до 23 ноември в СУ „Черноризец Храбър”.

Проверяват грамотността на пловдивските ученици

Есенният етап на кампанията ще се проведе на 27 октомври, тестовете са в две възрастови категории – VII и XI-XII клас.

РЕКЛАМА