Извън списъците останаха 63 деца, 593 са незаетите места, сочат резултатите от първото класиране

97,6% от първокласниците са приети по първо желание. Това показват резултатите от първото класиране на общинските училища за учебната 2020/2021 година в Пловдив.

В него взеха участие 2933 деца, чиито родители имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. Класираните са 2870. От общия брой на обявените 3409 свободни места, все още не са заети 539.

Класираните трябва да се запишат до 9 юни. Заради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, и провеждането на държавни зрелостен изпит в някои от училищата, е необходимо родителите да потърсят актуална информация на интернет страницата на учебното заведение за уточняване на времето за записване.

При записване родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. В тях обаче не попадат документи за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като засичането става автоматично. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН.

Некласирани са 63 деца, за 55 от които родителите са избрали само едно единствено желание, и то не е училището, в района на което е регистрирано детето. Извън списъците са 14 деца, които нямат адресна регистрация в Пловдив, въпреки че има класирани 64, живущи извън града.

Анализите показват, че в 70% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (62%) са избрали училището, в района на което е адресната регистрация на детето. 5% са предпочели училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и около 33 на сто са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация.

В срок до 10 юни ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 17 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, а също и пропусналите първото. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 15 юни. За подаване на заявления на хартиен носител срокът е 12 юни.

Заявленията на некласираните се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръката на общинския образователен отдел към родителите е да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните и да подадат нови.

За четвърта поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране.