782 останаха извън списъците, показват резултатите от текущото класиране

953 деца кандидатстваха за обявените 260 места в детските ясли и градини. По традиция най-много са желаещите на яслена възраст – 669. 92 от децата вече са записани в детска ясла или детска градина, но кандидатстват за преместване, поради по-удобен адрес или навършена 3-годишна възраст.

Класираните са едва 171 – 91 за детските ясли, 37 за първа възрастова група, 28 – за втора, 8 – за трета и 7 – за четвърта група. 782 деца останаха извън списъците. Всички приети следва да се запишат при директорите на детските градини и ясли в срок до 31 март. Следващото текущо класиране е на 11 април. Свободните места за него ще бъдат обявени до 3 април.

Родителите на децата, на които предстои да постъпят в детските градини и ясли през календарната 2023 година, могат да се запознаят с публикуваните на интернет страницата на общината всички важни срокове за предвидените класирания.

Наближава стартът на кампанията за кандидатстване за основното класиране за първа група за учебната 2023/2024 година – т.е за родените през 2020 година. Родителите ще могат да подават  електронни заявления след 12 април, когато е срокът за обявяване на свободните места от директорите. Класирането е на 11 май, а срокът за кандидатстване е 9 ма. По-ранното подаване на заявление не носи предимство.