photo_verybig_540002

Направление „Информатика и компютърни науки“ е лидер при природните науки, като 95 на сто от местата в редовно обучение са запълнени. Това сочат данните след второ класиране на Пловдивския университет. В задочна форма приемът е изпълнен до 78%. По общ брой записани студенти – 456, направлението е на първо място в ПУ, като само задочното обучение формира една трета от приетите до момента задочници. Най-голям интерес и съответно най-бързо заемане на обявените места се наблюдава в редовното обучение на специалностите „Софтуерни технологии и дизайн“ – запълнена изцяло, „Информатика“ – на 94% и „Бизнес информационни технологии“ – на 88%. Интерес има и към педагогическите специалности, като в „ИТ, математика и образователен мениджмънт“ то е 80%, а в „Математика и информатика“ – 67%.

 2494 са записаните първокурсници на втория етап, съобщи зам.-ректорът доц. д-р Христо Крушков.

Процентно най-много са заетите места в социалните, стопанските и правните науки. В направление „Психология“ след първо класиране задочната форма на обучение бе запълнена изцяло, а редовната е пълна до 96,25%. Само единични свободни места са останали в специалностите „Маркетинг“, „Макроикономика“, „Публична админстрация“. Изцяло попълнени са специалностите „Финанси“, „Счетоводство“, „Стопанско управление“ в редовна форма.

При хуманитарните науки след второ класиране най-много записани има в направление „Философия“ – почти 92%, следват филологическите бакалавърски специалности и тези от направление „История”.

В направление „Физически науки“ интересът към задочно обучение е много голям и приемът е изцяло осъществен. В редовна форма с почти изцяло запълнен прием са специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“, „Телекомуникационни и информационни системи“. До момента редовна форма на „Биологически науки“ е запълнена до 76%, а задочна – до  72%.

Планираният прием за педагогика в редовна форма е изпълнен до 76%, а задочният – до 97 на сто. Най-голям е интересът към специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Физическо възпитание“. За тях са останали свободни само единични места.