Пролетното издание на кампанията „Грамотни ли сме?“ ще се проведе на 29 март в Центъра за подкрепа на личностното развитие

949 ученици от 33 общински, държавни и частни училища са заявили участие в състезанието по български език, организирано от Община Пловдив и Центъра за подкрепа на личностното развитие. Пролетният етап на кампанията „Грамотни ли сме?“ ще се проведе на 29 март в сградата на ЦПЛР – ОДК, бул. „Шести септември“ №193, на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време.

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ХI – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен по моделите на изпитните варианти за национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит, като включват само въпроси, свързани с изучения материал по български език. Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма на съвременния български книжовен език.

След оповестяване на резултатите на най-добре представилите се ще бъдат раздадени награди.