И „Пенчо Славейков” в Столипиново ще прилага модерни методи на преподаване, след като попадна в списъка на одобрените от МОН

5 са училищата от областта, където ще подобряват качеството на образование чрез усъвършенстване на образователната среда

640_1a1113aec8086a27f901377ad4f67af1

9 пловдивски училища ще получат статут на иновативни, стана ясно днес. Министерството на образованието и науката предлага общо 185 училища да бъдат включени в списъка на иновативните в България след одобрение от Министерския съвет. Сред тях са ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Райна Княгиня“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Елин Пелин“, СУ „Патриарх Евтимий“, ОУ „Пенчо Славейков“ в Столипиново, Матаметическата гимназия и две частни пловдивски училища – „Дружба“ и „Стоян Сариев“.

Пет от одобрените са сред пилотните по проекта „Иновативни училища“ на Община Пловдив и „Световен образователен форум България“.

Пет са одобрените училища от областта – СУ „Христо Проданов-Карлово, ОУ „Кирил и Методий“ –село Труд, СУ „Асен Златаров“-Първомай, ОУ „Христо Смирненски“ –Раковски и ОУ „Христо Ботев“ – Стамболийски.

207 проекта на 202 училища постъпиха в МОН и бяха разгледани от Комисия за иновативните училища. В нея участваха психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

От одобрените 185  учебни заведения  9 са начални училища, 73 са основни, 51 – средни, 30 са профилирани гимназии, 21 – професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 – частни. Те са заявили, че ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации. 46 ще разработят и въведат иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението. Други 51 ще организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната си среда. 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а останалите 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.

Описаните иновативни процеси в проектите ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани етапите на напредък и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектните предложения на 7 от училищата не бяха одобрени от Комисията заради недостатъчно ясна и конкретна цел, липса на възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и иновацията върху качеството на образованието, както и за измеримост на очакваните резултати. Други 9 не бяха оценени заради несъответствие с държавните образователни стандарти. Един от проектите не успя да събере необходимия брой точки и няма да бъде вписан в списъка на иновативните училища.