Лили Караславова от СУ „Асен Златаров” ще усъвършенства руския си с 90 младежи от цял свят

9-класничка от Първомай се оказа сред финалистите на Международния фестивал на руския език в Москва. Лили Караславова, която е в паралелка с чуждоезиков профил в СУ „Асен Златаров”, е сред 90-те младежи от цял свят, които ще се съберат от 29 август до 1 септември в руската столица. Освен че ще усъвършенстват знанията си по езика, те ще имат възможност да демонстрират своите таланти и да общуват с връстници.

Ежегодният фестивал се организира от Московския център за качество на образованието към Департамента за образование на руската столица. Според регламента във форума се допуска участие на ученици от цял свят, които изучават руски като чужд език. Те се състезават в шест категории: познавачи на руския език, история и култура на Русия, театрално, хореографско и вокално творчество, художествено слово, детско-юношеско кино и телевизия. Всички материали за участие в конкурса – текстови файлове и видеозаписи, се изпращат и оценят от експертна комисия, която излъчва победителите от задочния етап. Критериите за оценка включват владеене на руски език, естетическа значимост на изпълнението, изразителност, артистичност.

Лили се изявява като вокален изпълнител, тъй като от дете пее в групата за руски песни „Ивушка” към читалище „Св.Св. Кирил и Методий“ в Първомай.  За успеха си на конкурса е благодарна на своя преподавател по руски Радка Муратева.