Общият брой на педагозите до 35 години в училищата в областта е 558, сочат данни на МОН. Най-голяма криза за преподаватели по природни науки и чужди езици

894 учители от Пловдивско са в предпенсионна възраст. Това поставя региона на второ място след София по брой педагози между 56 и 63 години, сочат данни на МОН.

В системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2017/2018 година работят 87 525 педагози. Става дума за специалистите  в училищата, детските градини, центровете за личностно развитие и в регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващото образование. От тях 49 118 са на възраст до и на 50 години.

Общият брой на педагогическите специалисти, които ще придобият правото на пенсия за възраст през 2018 г., е 3361 души. Броят на педагозите до 35 години в училищата е 4832. Най-много са в София-град – 1097, Пловдив – 558, Варна – 289, Бургас – 224.

Според прогнозите на МОН най-голяма криза се очаква за учители по математика, природни науки – физика, биология и химия, както и по чужди езици.

Доказателство за това са и свободните работни позиции, обявени от училищата. Френската гимназия търси зам.-директор по учебната дейност, както и учители по химия и история. В Професионална гимназия по хранене и туризъм има вакантно място за учител по немски, а в гимназията по електроника и електротехника – за учител по професионална подготовка компютърни науки, учител по теоретично обучение – приложен мрежови софтуер, лектори по икономика и физика. В гимназията по транспорт има места за преподаватели по английски, руски и музика.

ОУ „Васил Левски” търси учители по английски, география, математика, биология, химия, български език и начално образование. Лектори по география и руски се търсят в СУ „Симеон Велики”. Места на половин щат за учители по философия, география и предучилищна група пуска СУ „Константин Величков”. Обява за трима начални учители и за преподавател по физика е пуснало ОУ „Димитър Талев”.

Предучилищни педагози са нужни на ДГ „Таня Савичева”, ДГ „Велимира” и ДГ „Кремена”, ДГ “Мирослава”. ДГ „Мир” търси музикален педагог.