Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище, сочи сондаж на „Галъп интернешънъл“, проведен в навечерието на новата учебна година

88% смятат, че агресивно поведение на ученик към учител е неприемливо при никакви ситуации, а  8 на сто смятат, че е приемливо в някои случаи. Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище, сочи сондаж на „Галъп интернешънъл“, проведен в навечерието на новата учебна година.

Сред групите, които проявяват малко по-осезаема възприемчивост към агресия, личат най-вече маргинални слоеве от обществото. Mалко по-агресивно са настроени и най-младите в изследването.

Относно агресия между самите ученици съотношението е почти същото. 83% смятат, че при никакви обстоятелства не е приемливо ученици да се бият в училище, 12% все пак смятат, че понякога е допустимо, а за едва 2% винаги е приемливо подобно поведение.

Малко повече от половината участници в изследването смятат, че учителите нямат право да удрят шамар на ученик при никакви обстоятелства, но има и малко под една трета, които са на мнение, че това е приемливо при определени случаи. 5% са на мнение, че шамарите са приемливи във всички случаи. Останалите не могат да преценят. Подкрепа за “възпитателния бой” се открива при по-старите, хората от селата и по-ниско образованите.При най-младите, хората в активна възраст, високо образованите, учителският шамар изглежда е най-неприемлив.

Малко над половината от участниците в допитването изказват мнение, че е неприемливо родители да се конфронтират с учителите на децата си, а близо 40% приемат това, но при някои обстоятелства. 3% смятат, че конфронтацията на родители с учители е приемлива при всякакви обстоятелства. Демографските показатели сочат, че по-младите са тези, които са по-склонни да приемат конфронтацията, а по-възрастните са на обратното мнение.

Агресивното отношение не се ползва с обществен престиж, дори и под условие. Ако въобще има някаква декларирана толерантност към агресивно поведение, то се възприема “в името на децата” – дали заради дисциплина, или заради несъгласие на родители с учители. Дори и в този случай обаче групите с по-висок социален статус са против.

88% от запитаните смятат, че употребата на наркотични вещества не е приемлива при никакви обстоятелства, 8%  – при някои обстоятелства, а 2%  – при всякакви. Консумацията на енергийни напитки от ученици се приема негативно при 63% от интервюираните. Една пета обаче подкрепя твърдението, че все пак може учениците да ги консумират, но при някои обстоятелства. За употреба без забрани са 3% от интервюираните.

Малко повече от половината интервюирани подкрепят общото въвеждане на униформи в училищата при всички обстоятелства, 31% – при някои, а 11% не го приемат при никакви обстоятелства. Останалите нямат мнение. Най-младите са най-негативно настроени.

45% приемат учителите да правят домашни посещения, за да проверят защо учениците им не посещават класните занятия, 38% – само в някои случаи, а 11% не го приемат при никакви обстоятелства. Обществото не държи да вменява тъкмо на учителите подобна роля, а просто одобрява генералната идея някой да върши това.

Относно използването на мобилни телефони и тяхната забрана в училище, малко под една четвърт приемат при всички обстоятелства, а почти половината от интервюираните смятат, че мярката трябва да е само в някои ситуации. Малко повече от една пета са съвсем против.

За повече от половината от интервюираните сексуалните контакти между ученици не са приемливи при никакви обстоятелства. За една четвърт те са приемливи, но в определени ситуации, а за 4% сексуалните контакти са приемливи при всякакви обстоятелства. Естествено, най-младите приемат сексуалните контакти, тъй като са и най-близо до тези проблеми. Затова пък най-възрастните твърдо не подкрепят секса между ученици.

По отношение на възможността или необходимостта учениците да работят, докато учат, 60% се съгласяват, но само в определени ситуации. Абсолютно приемливо е за малко над една пета, а за 14% изобщо не е при никакви обстоятелства. Работата сред ученици се възприема и като своеобразна дисциплинираща мярка, като неизбежност в днешния пазар на труда и като още една форма на учение и съзряване.