За второ класиране директорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд

88.3 на сто от желаещите да постъпят в първа група на детските градини наесен, са класирани по първо желание. Това показват резултатите от обявеното днес класиране. За 1849 свободни са се борили 2395 деца, родени през 2016 година. Данните сочат, че 1734 вече са в списъците на приетите по едно от заявените от родителите пет желания. В срок до 27 май семействата на класираните следва да представят необходимите документи в съответното детско заведение и да ги запишат. Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата и липса на задължения на родителите, тъй като проверката е автоматична.

Ако по някаква причина родителите на приетите се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващия етап с подаване на ново заявление. Вече подадените документи на децата, които все още нямат място, ще се прехвърлят автоматично към поредното класиране, което е на 6 юни. Експертите препоръчват на родителите да се съобразят с обявените свободни места и да подадат заявления, отговарящи не само на желанията им, но и на възможностите на детските градини.

За второ класиране директорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд. В тази връзка Община Пловдив ще отправи искане до началника на Регионалното управление на образованието за разрешаване на допълнителни места. Ще бъдат обявени и нови свободни места в детски градини, които са в пригодени блокови помещения. Заедно с незаетите от първо класиране, общият брой на очакваните за второ свободни бройки ще е над 800. Данните показват увеличаване на броя на адресно регистрираните на територията на града деца, което изисква обявяване на всички възможни резерви.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения със свободни места.

Увеличават се кандидатстващите деца за яслените групи. В класирането взеха участие 974 деца. Обявените свободни места бяха само 51, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини.