873 са свободните места за прием в детските градини и детските ясли на второ класиране. 415 са свободните места за деца в яслена група, а 284 за първа група, за втора са 49. За трета подготвителна група местата са 39, а за 6-годишните има обявени 86 места.

Родителите на децата, родени през 2018 година, които искат да кандидатстват в ДГ „Зорница“ в район „Южен“,  трябва да знаят, че за предстоящото класиране са обявени 23 свободни места за една група. Планираните строителни дейности в детското заведение няма да възпрепятстват посещението на децата, поради което е предвиден прием и в тази градина.

Крайният срок за подаване на документи онлайн за класирането е 11 юли. За родителите, които искат да кандидатстват на място, срокът е 8 юли.

Следващото текущо класиране ще се проведе на 13 юли.