2e3291b8ac0820359a180f443442d807

Служителите в МОН и в регионалните инспекторати по образование не могат да участват при изготвянето на проекти за учебници, учебни помагала и познавателни книжки, разпореди със заповед образователният министър Меглена Кунева. Целта е да се пресече възможността за възникване на конфликт на интереси при предстоящите процедури по одобряване на новите учебници.

На служителите ще бъде търсена дисциплинарна отговорност, ако нарушат новите правила, се казва още в заповедта. Уточнява се, че при наличие на данни за закононарушения ще бъдат уведомявани органите, компетентни  да търсят наказателна отговорност.

Заповедта на министър Кунева е на основание разпоредбите на Закона за администрацията, на Закона за държавния служител и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.