Повече от половината анкетирани подкрепят спирането на помощи на родители, чиите деца не посещават училище, сочи допитване на “Алфа Рисърч”

Огромното мнозинство от 84% от пълнолетните жители на страната одобряват идеята за законово регламентиране на задължително основно образование. Това сочат данните от прочуване на “Алфа Рисърч”, проведено от 22 до 26 март сред 1011 граждани. Към момента в Конституцията в записано, че училищно обучение е задължително до 16-годишна възраст.

Зад предложението за законово регламентиране на задължителността на основното образование застават представители на всички социално-демографски слоеве, отчитат социолозите.

Мнозинството българи подкрепя и предложението за спиране на всички видове помощи на родители, чиито деца не посещават училище. Положително на предложението отговарят 65.8% от анкетираните. Противници на въвеждането на санкция са 29% от запитаните, които смятат, че отнемането на всички помощи би било в ущърб на детето. Близо 5% са на мнение, че помощите въобще не трябва да се обвързват с посещаването на училище.

Притеснения, че подобна мярка би ощетила децата, споделят хора в по-добро социално и материално положение от големите градски центрове. Категорични противници на мярката пък са представители на уязвимите социални групи, сочат данните от изследването.