В класните стаи са вече 115 ученици, за които ще бъдат осигурени допълнителни онлайн уроци

805 са подадените към момента заявления за деца и ученици от Украйна, които искат да се включат в българската образователна система. Според данните на МОН 237 от тях са за детска градина, 556 – за училище. Възрастта на 12 деца не е посочена. Заявления за най-много украински деца са постъпили в област Бургас – 320.

Към момента са записани и посещават български училища в цялата страна 115 украински ученици, 13 деца са в детски градини. Основен проблем пред приема остава изясняването на здравния статус на кандидатите.

Учениците от Украйна, записани в българските училища, вече могат да получат допълнително  български език като чужд и по отделни учебни предмети. Обученията ще се осъществяват в електронна среда. За целта на учениците ще бъдат предоставени технически устройства за временно ползване.

За всяко дете комисия в училището решава от какво обучение има нужда. Ако има учител, който може да преподава български език като чужд, той ще води допълнителните часове. Ако няма, могат да се наемат преподаватели на граждански договори. Същото важи и при необходимост от допълнителни учители по отделни предмети. Те могат да работят с децата индивидуално или с групи от до 3 или до 5 деца. За всеки проведен час ще се изплащат по 15 лева възнаграждение за учителите.

Всичко това става възможно след промени в проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Той беше създаден, за да отговори на предизвикателствата по време на епидемията от COVID-19. Проектът е насочен към всички ученици, засегнати от онлайн обучението, в това число и от уязвими групи. Сега неговият обхват беше разширен, за да включи и украинските деца, приети в български училища.