DSC_8951

Създаване на цялостна стратегия за общи действия за изграждане на център за върхови постижения и центрове за компетентности в Пловдив. Около тази теза се обединиха кметът Иван Тотев и ректорите на петте държавни пловдивски висши учебни заведения на среща днес. Ректорът на Пловдивския университет проф. Запрян Козлуджов, на Медицинския -проф. Стефан Костянев, на Университет по хранителни технологии – проф. Кольо Динков, на Аграрния – проф. Христина Янчева и на директора на филиала на Техническия университет проф. Въльо Николов стартират поредица от срещи за подготовка за кандидатстване по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Основната идея е в града да бъдат изградени център за върхови постижения и центрове за компетентности. Приоритетните области, в които Пловдив желае да развива центровете са три – Здравословен начин на живот и биотехнологии, Информатика и информационни и комуникационни технологии и Мехатроника и чисти технологии. От тях трябва да бъде и4збрана една, която да обедини научния потенциал на Пловдив.

Съгласно целите на програмата тези центрове ще създадат възможно най-добри условия за научноизследователска дейност на високо ниво в европейски мащаб и ще подобрят значително потенциала за иновации.

„Готови сме да подкрепим вашите добри идеи, като Община Пловдив се ангажира да подпомогне и участва в създаването на център за върхови технологии”, каза кметът Иван Тотев.

Според заместник-кмета Стефан Стоянов е необходимо петте университета да участват в общо обединение, за да може Пловдив да има най-добри шансове за успех.

Ректорите заявиха готовност за съвместно участие в създаването на тези центрове, като всичко това ще се случи на база тясното сътрудничество с регионалните институти на БАН.

Кметът Иван Тотев заяви още, че се надява вузовете активно да участват в проекта, за да може Пловдив да привлича още международни партньори и бизнеса.