Половината семейства се обръщат към школото, едва когато детето има сериозен проблем, сочи проучване на изследователски център “Тренд”

80 процента от родителите вярват единствено на информацията от детето си за случващото се в училище. Това сочи проучване на изследователски център „Тренд”, представено днес на форума „Да върнем родителите в училище”, което се проведе в столицата. Данните са показателни и за друг проблем – половината от родителите се обръщат към училището, едва когато детето вече има сериозен проблем, вместо да постъпват превантивно като се интересуват от мнението на учителите. Налице е още една тенденция – родителите да разчитат единствено на родителските срещи, за да се научават как се развива детето им. 86% от анкетираните са посочили, че само тогава общуват с учителите.

Според министъра на образованието Красимир Вълчев, който присъства на дискусията, училището трябва да е активно в търсенето и привличането на родителите. Той посочи, че още в началото на мандата е организирал срещи и форум с родителите, след което са разпространени добри практики за комуникация. Част от тях включват по-чести родителски срещи, приобщаване на семействата към дейностите в училище, създаване на клубове, включване в инициативи, обмен на информация чрез затворени групи, за да може всеки момент родителят да знае как се чувства детето му и какви проблеми има. По думите на министъра, образователните институции, които взаимодействат с родителите, постигат по-добри резултати в обучението и се справят по-успешно с агресията.

Вълчев присъства и на годишна среща на Българския форум на бизнес лидерите с посланици, на който обясни, че МОН инвестира в професии и професионални направления, от които има реална необходимост в обществото. Той отбеляза, че тази година план-приемът в професионалните гимназии на много места е синхронизиран по региони. Висшето образование също се синхронизирало с пазара на труда, защото все повече работодатели търсели висококвалифицирани специалисти, а не хора с дипломи. Затова е изготвен Списък с приоритетни професионални направления, в които държавата инвестира повече средства. Такива са техническите, инженерните, педагогическите, аграрните науки. Прави се профилна оптимизация на висшето образование, отбеляза министърът. Той съобщи, че се отпускат допълнителни стипендии както в професионалното образование, така и в приоритетните професионалните направления във висшите училища. Целта е да се мотивират повече млади хора да избират тези професии, от които пазарът на труда има нужда, и да се задържат завършващите средно образование в страната.