162 деца са класирани при обявени 609 свободни места на втори тур от кампанията

 

Близо 80 на сто от първокласниците са приети по първо желание, сочат резултатите от проведеното второ електронно класиране за пловдивските училища.  В него са взели участие 209 деца за обявените 604 свободни места. Класираните са 162, които трябва да се запишат в до 22. юни. Родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка от училищните комисии, но без адресната регистрация на децата, тъй като проверката е автоматична.

За некласираните 47 деца предстои трети тур на 3 юли. Свободните места за него ще бъдат обявени до 25 юни. Срокът за подаване онлайн на заявления е 1 юли, а документи на хартиен носител се внасят до 28 юни.

При обявяване на свободните места за трето класиране ще бъде спазен чл. 11 от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Пловдив. Според него след анализ на броя на записаните в училищата деца и броя на все още необхванатите може да се направи корекция в първоначално определените с училищния план-прием паралелки.

От общинския просветен отдел обръщат внимание на родителите на некласираните, че заявленията им се прехвърлят автоматично към третия етап, но предвид променения брой свободни места препоръката е да се подадат нови заявления. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.