Децата от Центъра за настаняване от семеен тип имат препоръка от Агенцията за закрила на детето да учат в помощното училище в Пловдив

00da5738a69abbae983599bf2a563625[1]

Осем ученици със специални образователни потребности от Център за настаняване от семеен тип в Стамболийски са изявили желание да учат през новата учебна година в Помощно училище “Стефан Караджа“. Трима от тях искат да усвоят професията „Озеленяване и цветарство“, а останалите са ученици до 8 клас. Ръководството на центъра в Стамболийски търси съдействието на фирми от Пловдивска област, за да се осигури ежедневният транспорт на децата до училище.

Препоръката на Държавната агенция за закрила на детето е учениците да посещават помощното училище в Пловдив.

Учителите и ръководството на “Стефан Караджа“ подкрепят желанието на децата да учат и да имат шанс да общуват със свои връстници със специални потребности и се обръщат към фирми, сдружения и граждани, които могат да подпомогнат ежедневното придвижване на децата и възможността да бъдат в образователна среда.