Зам.-кметът Стефан Стоянов и председателят на "Световен образователен форум България" Мария Гайдарова.

Проектът „Иновативни училища” на Община Пловдив и „Световен образователен форум България” стартира с обучение на директори и учители

Зам.-кметът Стефан Стоянов и председателят на "Световен образователен форум България" Мария Гайдарова.
Зам.-кметът Стефан Стоянов и председателят на “Световен образователен форум България” Мария Гайдарова.

8 пилотни училища стартираха мащабен проект за промяна на модела на обучение с цел повишаване на качеството. Проектът „Иновативни училища”, който ще продължи 5 години, се реализира от Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”. Програмата, която на първия етап ще обхване около 10 000 деца, предвижда организиране по нов начин на обучението и учебната среда. Целта на прилаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес, за да се повиши мотивацията им, да се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група.

Вчера стартира обучението на директорите на пилотните осем учебни заведения – ОУ ”Райна Княгиня”, ОУ ”Яне Сандански”, ОУ ”Алеко Константинов”,  СОУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, НУ ”П.Р.Славейков”. Днес и утре са квалификационните сесии с близо 100 преподаватели от тези училища. Те ще преминат през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат иновативните методи на програмата в обучението. Златни правила, похвати за стимулиране, езикът като инструмент, как да постигнем напредък, четирите аспекта на силния ученик, какъв е успешният учител бяха част от темите за директорите. Учителите ще получат конкретни практически насоки как да работят иновативно и заедно с това да постигат държавните образователни изисквания, намалявайки степента на тревожност у децата. Как да използват проектно-ориентиран подход и да създават условия за работа в екип, как да използват съвременни технологии във всяка класна стая, ще научат още учителите.

Сред акцентите в обучението е интегрирането на учениците, подкрепата на различните таланти и превенция на агресивните прояви. Целта е да се подобри качеството на образователния процес, като за основа ще се ползват утвърдени британски образователни модели. Елемент от обучението, по което е партньор образователен портал „Уча в Пловдив”, е как да изграждаме имиджа на учебното заведение с конкретни съвети към директори и учители за изготвяне на медиен план с цел популяризиране на успешни учители и ученици, добри практики, любопитни инициативи, благотворителни акции и събития.  Заедно с това медията ще разказва за дейностите на пилотните училища.

Проектът е отворен и към всички останали училища. Община Пловдив се надява в петгодишната рамка на проекта да подкрепи въвеждането на иновативните практики в минимум 60% от общинските училища. Първите 8 участници вече получиха табели „Иновативно училище”, които ще поставят на видно място в училище, от зам.-кмета по образование Стефан Стоянов. Той обеща пълна подкрепа и благодари на председателя на “Световен образователен форум България” Мария Гайдарова, като изрази увереност, че Пловдив ще постави началото на промяната и ще увлече след себе си и останалите училища в страната. Разработените методики в проекта са в унисон с новия закон за предучилищно и училищно образование.

Реализираните добри практики ще бъдат оценени спрямо стандартите за иновативно училище в съответствие с новия закон и  ще бъдат презентирани на заключителна конференция през месец юни и на сайта на фондация „Световен образователен форум”.

 

1 КОМЕНТАР

  1. Потресена съм от качеството на снимките! Все едно ги е правило 5 годишно дете с телефона си. За какви иновации говорим, като самите снимки компрометират цялостната идея

Коментарите са затворени.