79 деца са приети на третото последно класиране за 1. клас, като 20 останаха извън списъците. Общо 99 кандидати подадоха документи за обявените 442 свободни места и въпреки големия им брой, желанията не съвпаднаха с вакантните бройки. Родителите на класираните следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 5 юли. Незаписаните трябва да подадат заявления за прием на място в училищата, в които има свободни места, а те са обявени в електронната система за прием.

След третия етап общият брой на записаните деца става 3140.

Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище, показват, че освен записани в държавните и частните училища в града, има деца, които са преместени в други населени места в страната или са в чужбина. Има и такива, които не са открити на адресите и за които няма информация нито от роднини, нито от съседи.