Пловдив е на 8 място в националния рейтинг за малките матури, Калояново и Садово с най-ниски резултати

_MG_7901

77 на сто от четвъртокласниците откриват просто изречение в текст, разпознават сложно и могат да посочат поне един глагол в него. Това сочи анализът на тестовете от външното оценяване по български език в областта. На т.нар. малки матури по четирите задължителни предмета се явиха 5975 ученици от 153 училища в областта. Пловдив заема 8 място в националния рейтинг за среден успех. По-високите средни резултати в сравнение с тези на страната обаче са спад при съпоставка с постиженията от минали години, показва експертният анализ на Регионалния инспекторат. Причината е новият формат, в основата на който СА поставени уменията за четене с разбиране, недоброто владеене на български език от учениците, за които той не е майчин, липсата на подкрепа в социалната среда.

И през настоящата учебна година първите десет училища с най-висок среден резултат са от Пловдив, като десетата позиция е за НУ „Л. Каравелов“ в Съединение. Високи резултати са показали общините Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки, Сопот, Съединение. Общини Калояново и Садово са с най-ниски резултати.

Изводите от българския език са, че 90 на сто от децата умеят да се ориентират в съдържанието на текста и да откриват основните характеристики на литературния герой, но когато трябва те ги определят, само половината успяват. 80% тълкуват фразеологични изрази, но изпитват трудност при формулиране на свободни отговори, които изискват обяснение. Общото впечатление от писмената работа на учениците е, че допускат грешки при редукцията на гласни, трудно намират думи за проверка, голяма част пишат небрежно и неподредено.

С две позиции по-нагоре – на 6 място, училищата от областта се нареждат в националното външно оценяване по математика. Почти всички четвъртокласници познават принципите на образуване на естествените числа, могат да ги събират и изваждат, да умножават многоцифрено с двуцифрено. Едва половината обаче имат представа за дроби, а само 43% са показали знания за намиране на площ. Затрудняват се при решаване на текстови задачи.

Областта заема седмо място по предметите „Човекът и обществото” и „Човекът и природата”.