От 1 септември педагогическите специалисти ще взимат с 15% повече, става ясно от проект за изменение на Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда

1429201114_8_800x-

От 660 на 760 лв. скача минималната основна заплата на учителите от следващата учебна година. Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора, ръководителите на направление ИКТ ще получават заплати, които започват от 760 лева.  С решение на управляващите от следващия месец педагогическите специалисти ще взимат с 15% повече. Това става ясно от проект за изменение на Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда. Проектът е обсъден и одобрен от социалните партньори в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

760 лева ще е само базовото възнаграждение, като педагогическите специалисти могат да получат и допълнително, ако, например, са класни ръководители или пък работят с деца със специални образователни потребности, уточни министърът на образованието Красимир Вълчев.

Минималното възнаграждение на училищен директор от 1 септември вече ще е 950 лева, а на заместник-директорите – 887 лева. Минималната заплата за главен учител ще е 836 лева, а за старши учител – 792 лева.

Въвеждат и две нови допълнителни трудови възнаграждения за педагозите.

От 1 януари 2018 година 4% към заплатата ще получават учителите, които участват в съвместните екипи за обхващане и задържане на ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст. Бонус ще има и за учителите, които провеждат допълнително обучение на учениците, които не са усвоили учебната програма, както и на деца, които не владеят български език.

Допълнително 80 млн. лева по бюджетите на първостепенните разпоредители са били предоставени за увеличаване на заплатите.