Приетите са едва 85, показват резултатите от второто за годината текущо класиране

760 деца кандидатстваха за 174 места в яслите и градините, става ясно от проведеното второ за годината текущо класиране. Най-голям брой (549) са желаещите за яслените групи. Кандидатите за първа възрастова група са 93, за втора – 71, за трета – 41 и само 6 деца са за четвърта възрастова група.

Класираните са едва 85. Причината е разминаването между желанията на родителите и наличието на свободни места.

Увеличава се броят на кандидатстващите за прием в първа група. За родените през януари и февруари 2020 г. вече могат да се подават заявления, защото са навършили 3-годишна възраст.

Приетите следва да се запишат при директорите на детските градини и ясли в срок до 2 март. При записването родителите трябва да представят необходимите документи за доказване на ползваните критерии. Подробна информация има на интернет страницата на електронната система – dz-priem.plovdiv.bg, в раздела с нормативни документи. Критериите, свързани с адресната регистрация на децата, се проверяват автоматично и за тях не е необходимо да бъдат представяни документи от родителите.

Следващото текущо класиране е на 14 март. Свободните места ще бъдат обявени до 6 март.