80 на сто от анкетираните казват, че харесват учителите си. Половината разчитат на майките си за домашните и уроците

Всеки пети ученик има сериозни трудности с българския

DSCF4550

Учениците в 6 клас осъзнават защо училището е важно. Натрупването на нови знания (33%), намирането на работа (21%), срещата с приятели (10%), бъдещата реализация (9%) са факторите, които мотивират децата да ходят на училище с желание. Това посочват данните на първото за страната национално представително проучване на нагласите на шестокласници по поръчка на Център за приобщаващо образование.

Изследването беше представено на специално събитие в литературен клуб „Перото“ в НДК. Негови гости бяха представители на МОН, неправителствени организации, университети, училища и бизнесът.

„С това изследване си поставихме за цел да проверим и анализираме очакванията на децата. Избрахме 6 клас, защото това е ключова възраст, в която те оформят своите разбирания за живота, започват да мислят осъзнато за своето бъдеще и съществува риск за намаляване на мотивацията за ходене на училище. Липсата на добър пример в семейството, безработицата, неувереността да планират и мечтаят са фактори, които допринасят за демотивацията им. Вярваме, че ако показваме връзката на училището и успешното намиране на работа чрез сътрудничество с местния бизнес, децата от слабо икономически развити региони ще разширят своя кръгозор и ще намерят смисъл да продължат образованието си, въпреки трудностите, които срещат по пътя си“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

Сегашната класно-урочна система не отговаря на съвременните изисквания на децата за натрупване на нови знания. Като любими предмети са посочени физическо възпитание и спорт (76%), изобразително изкуство (58%) и информационни технологии (57%), в които в стила на преподаване доминира учене чрез преживяване. Предметите история и цивилизация (43%), математика (40%)  география и икономика (35%) и английски език (31%) са най-малко харесвани от децата. Именно тези учебни материи, които трябва да разширяват мирогледа им са възприемани за  трудни (59%), а  46 %от тях ги  смятат са безинтересни.

”И най-мотивираното дете има нужда от успех. Ако всички предмети ти доказват, че не се справяш, каква мотивация може да имаш да учиш. За децата е важно, учителят периодично да им обяснява защо е важно това, което учат”, споделя социологът Живко Георгиев.

79% от учениците в 6 клас харесват в по-голяма или по-малка степен своите учители. Според тях идеалният учител е този, който се отнася добре към децата (38%), поднася и обяснява по разбираем начин учебния материал (23%), помага при затруднения и окуражава (11%). 56% от децата заявяват, че разчитат на своите майки да им помагат в ученето, а близо 15% са подкрепяни от приятели и съученици.

96% от шестокласниците имат достъп до интернет. Половината търсят информация в мрежата, а едва на 8-мо място в отговорите заявяват, че го използват за училищни проекти. 58% от децата са ангажирани в различни извънкласни форми.  Посещаването на занималня намалява поне с 30% вероятността детето да изпадне в риск.

Въпреки някои позитивни тенденции, около 30-35% от изследваните деца са рискови от гледна точка на мотивация за учене. Те могат да бъдат идентифицирани най-лесно по няколко критерия: успехът им е под Добър (4.00), основното, заради което ходят на училище са приятелите, възможността да поиграят и общуват с връстници, харесват само 1-2 учебни предмета, срещат сериозни трудности по основните предмети, поне половината от тях имат сериозни трудности с българския език.

Изследването посочва, че 18% от шестокласниците имат проблем с българския език, защото ежедневният език в средата им е друг, което е сериозен фактор за демотивацията и ранното отпадане от училище.

Други фактори, които застрашават оставането на децата в клас, са семейна среда, в която няма кой да им помага и да ги мотивира, наченките на професионална ориентация ги насочва към професии, които не предполагат високо равнище на образование, не виждат връзка между това, което учат, и професионалните роли, към които средата им ги е ориентирала.

Изследването регистрира като успешни мерки извънкласните форми с акцент върху спорт или изкуство, обхващането в занимални, възможностите децата сами да инициират и организират празници и събития в училище, противодействия на агресията, опитите за ранна и практически насочена професионална ориентация.

Националното представително проучване се организира в рамките на проект “С поглед в бъдещето – училището има смисъл”. С него Център за приобщаващо образование си поставя за цел да насърчи училището и местната общност заедно да помагат на децата, за да осъзнаят връзката между собствената си реализация и ходенето на училище. Проектът се осъществява сред всички ученици от 6-ти клас в две поредни учебни години, в две партньорски училища  и служи за основа на разработване на онлайн платформа, която свърза училищата с местните предприемачи и професионалисти.